X
Real Madrid
Real Madrid
0 - 0
Bacelona
Bacelona
Hiệp 1: 0-0

Diễn biến trận đấu

Đóng

Đóng
Đóng

Đóng

Đóng
Đóng
X